Uniek getijdenboek bijna klaar

25 Apr 2017
Intermedi-Art, laatste hand uniek getijdenboek Seizoenen van het Leven, Gea Karhof brengt bladgoud aan op kaft

Twee jaar na het verschijnen van de populaire uitgave van Seizoenen van het Leven, een hedendaags getijden- en pelgrimsboek wordt nu de laatste hand gelegd aan het unieke exemplaar. Op 3 mei aanstaande maakt kunstenares Gea Karhof de prachtige versiering op het omslag af door het aanbrengen van bladgoud. 

Deze rijkversierde, unieke uitgave is 36 x 28,5 x 5 cm groot en bevat 40 originele kunstwerken naast verhalen over een bijzondere levenservaring door o.a. Jan Terlouw, Herman Wijffels, Inez van Oord, Joke Hermsen, Johan Willemstein, Hubert Bruls en Tommy Wieringa. Op zaterdag 27 mei wordt het boek om 13.00u onthuld in de Stevenskerk Nijmegen. U bent van harte welkom. 

De populaire uitgave met reproducties van de kunstwerken verscheen in 2015 bij de opening van pelgrimsroute de Walk of Wisdom. Voor meer informatie klik hier.

Het boek is een seculiere variant van de christelijke getijdenboeken uit de Middeleeuwen van de Nijmeegse Gebroeders van Limburg. Die boeken zijn vandaag de dag miljoenen euro's waard en in bezit van grote musea als het Louvre en de Metropolitan Museum of Art in New York.

Uitgever Intermedi-Art stelt het moderne boek ter verkoop beschikbaar aan de stichtingen Walk of Wisdom en Stevenskerk. De stichtingen mogen de opbrengst onder elkaar verdelen mits het boek ten minste 15.000 euro oplevert en permanent tentoon wordt gesteld in de Stevenskerk. Hiermee wil de uitgever voorkomen dat opnieuw een uniek Nijmeegs getijdenboek uit het zicht verdwijnt.