Torens van Babel

3 Apr 2014
Intermedi-Art, galerie en kunstuitleen

van tempeltoren tot wolkenkrabber

te zien in Museumpark Orientalis 
van 29 maart tot en met 26 oktober 2014

Een aantal kunstwerken van Jeroen Hermkens, Gea Karhof en Harrie Gerritz uit de collectie van Intermedi-Art zijn hier te zien.
Het oudtestamentische Genesisverhaal over de toren van Babel vormt het uitgangspunt voor deze tentoonstelling, die uiteenvalt in drie delen.
Deel een laat zien hoe hedendaagse kunstenaars zich nog volop laten inspireren door het thema van de toren.
Deel twee toont hoe de moderne, grootstedelijke skyline zijn identiteit ontleent aan de moderne ‘Torens van Babel’ of wolkenkrabbers.
Deel drie laat de resultaten zien van de archeologische opgravingen van de historische tempeltorens of ziggurats in het oude Mesopotamië en in Babylon.

Uit het openingswoord van Rita Keymeulen (conservator):
In vele culturen werden en worden dus torens gebouwd. Waarom? Waarom bouwt de mens torens? Gaat het hierbij om hoogmoed, zoals het Genesisverhaal eeuwenlang heeft doen geloven? Is het een manier van de mens om dichter bij God te komen? Of is het een fallussymbool
Symboliseren torens het verlangen van de mens om te ontsnappen aan het aardse en aan de zwaartekracht? Zijn het oriëntatiepunten in het landschap? Of wil de mens, met het bouwen van steeds hogere torens, zijn technologische inventiviteit bewijzen?

Hedendaagse kunstenaars laten zich bij de verbeelding van ‘torens’ eerder leiden door de ‘toren’ als archetype, als oermodel, en werken dit op uiteenlopende wijze uit via hun kunsttaal. Dit klopt ook met onze huidige tijd en samenleving waarin de mogelijkheden om op meerdere manieren de wereld te zien en te beleven volop aanwezig zijn.
Je zou kunnen zeggen dat de kunstenaars het verhaal over de ‘Toren van Babel’, dat begint met ‘ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken’, als mislukt beschouwen omdat het uitgangspunt niet deugt, niet realistisch is. Je zou kunnen zeggen dat de straf van God, namelijk de spraakverwarring, getuigde van mensenkennis.
Mensen zijn niet één van taal, maar pluriform. Kunst is niet één van taal, maar pluriform. Elk op hun manier geven de deelnemende kunstenaars uitdrukking aan dit basisidee.

Zie voor meer informatie en activiteiten voor kinderen de website van Museumpark Orientalis
- Bouw mee aan een nieuwe Toren van Babel
- Archeoloog voor een dag